Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Aalten

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In Aalten wordt een voormalig bedrijfspand aan de Nijverheidsweg 28 binnenkort omgebouwd tot een opvanglocatie voor 16 Oekraïense vluchtelingen. De gemeente zal het pand voor een periode van vijf jaar huren en de verbouwing wordt gefinancierd door een vergoeding van het Rijk.

Verbouwing en ingebruikname

Het pand kan op korte termijn geschikt worden gemaakt voor de tijdelijke opvang van de vluchtelingen. De aannemer start de verbouwingswerkzaamheden in de week van 16 april. Naar verwachting kan het pand vanaf 1 juni in gebruik worden genomen.

Omwonenden en bedrijven zijn schriftelijk geïnformeerd over de plannen. Daarnaast wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waar zij vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan met medewerkers van de gemeente en de eigenaren van het pand.

Uitbreiding opvangplekken

Door de voortdurende oorlog in Oekraïne is er een onverminderde behoefte aan tijdelijke woonruimte voor de opvang van Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Momenteel zijn er in de gemeente Aalten 73 gemeentelijke opvangplekken verdeeld over 12 verschillende locaties.

De gemeente staat voor de opgave om dit aantal uit te breiden naar in totaal 165 gemeentelijke opvangplekken. Het vinden van geschikte woonruimte voor de resterende opvangplekken is een uitdaging, maar door het huren van leegstaande panden zoals het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg wordt de reguliere woningmarkt zo min mogelijk belast.

Burgemeester Anton Stapelkamp benadrukt dat de gemeente een veilige en prettige opvangplek wil bieden aan de vluchtelingen. De bewoners zullen ondersteuning krijgen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, onder andere door samenwerking met Figulus, Laborijn en diverse vrijwilligers.