Leefbaarheid en veiligheid in Aalten achteruit, volgens Veiligheidsmonitor CBS

3 maanden geleden gepubliceerd

De leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in en rond Aalten zijn het afgelopen jaar afgenomen, volgens de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau Voor de Statistiek (CBS).

Afname leefbaarheid en veiligheid

Uit de tweejaarlijkse enquête van het CBS blijkt dat 9,3 procent van de inwoners van de regio Achterhoek-Oost vindt dat hun wijk een jaar geleden nog leefbaarder was. Daarentegen stelt 8,6 procent dat de leefbaarheid juist is toegenomen. Alles bij elkaar geven inwoners van deze regio de leefbaarheid van hun buurt een 7,9, een lichte daling vergeleken met de score van 8,0 twee jaar geleden.

Het gevoel van veiligheid in de regio is ook verminderd. Zo’n 26,1 procent van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in hun eigen buurt, ten opzichte van 21,8 procent in de vorige monitor. Van deze groep voelt 1,0 procent zich zelfs vaak onveilig, een stijging ten opzichte van de 0,4 procent van twee jaar geleden. Alles bij elkaar krijgt de veiligheid in de regio een 7,8, een lichte daling vergeleken met de 7,9 van twee jaar geleden.

Verloedering en sociale cohesie

In de enquête is ook gevraagd naar specifieke aspecten van de leefbaarheid en veiligheid, zoals het onderhoud van de buurt en de sociale cohesie. De voorzieningen in de buurt, zoals plantsoenen, straatverlichting en speelplekken, krijgen een 6,5. Daarnaast ervaart 11,7 procent van de inwoners veel last van verloedering, zoals rommel en graffiti.

De sociale cohesie in de regio is volgens de inwoners verslechterd. Deze krijgt nu een 7,2, een daling ten opzichte van de 7,4 twee jaar geleden. Ook de sociale overlast, bijvoorbeeld van verwarde personen of buren, is toegenomen. Zo’n 6,6 procent van de inwoners ervaart hier veel last van, tegenover 5,0 procent twee jaar geleden.

Verkeer en overlast

Het CBS vroeg ook naar de ervaring met verkeersproblemen en overlast van geluid en stank. Zo’n 21,6 procent van de inwoners heeft problemen met hardrijders, aso’s achter het stuur of parkeerproblemen, een stijging ten opzichte van de 19,2 procent twee jaar geleden. Daarnaast ondervindt 7,3 procent last van geluids- en stankoverlast, een lichte daling ten opzichte van de 7,4 procent twee jaar geleden.

Discriminatie en criminaliteit

Het gevoel van discriminatie in en om Aalten is in de afgelopen twee jaar afgenomen. Zo heeft 5,9 procent zich het afgelopen jaar gediscrimineerd gevoeld, tegenover 6,0 procent in de vorige Veiligheidsmonitor.

Tegelijkertijd is de criminaliteit toegenomen. In en rond Aalten was 12,3 procent van alle inwoners het afgelopen jaar slachtoffer van traditionele criminaliteit, een stijging ten opzichte van de 10,1 procent twee jaar geleden. Het aantal slachtoffers van online criminaliteit is daarentegen gedaald, van 14,8 naar 13,7 procent.