Nieuwe horecavisie voor gemeente Aalten

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft een nieuwe concept-horecavisie gepresenteerd. Deze visie, ontstaan uit een samenwerking met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en diverse andere partijen, zal de komende jaren richting geven aan de ontwikkeling van de horecasector in de gemeente.

Huidige horeca-aanbod

Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar het huidige horeca-aanbod in Aalten. De gemeente telt momenteel 49 reguliere horecabedrijven en 30 bedrijven met een ondergeschikte horecafunctie. De horecadichtheid in Aalten is vergelijkbaar met die in Oude IJsselstreek, maar lager dan in Oost Gelre en Winterswijk. Er zijn naar verhouding meer ‘fastservicebedrijven’ en minder restaurants dan in de buurgemeenten. De jaarlijkse omzet van de horeca wordt geschat op ongeveer 20 miljoen euro.

Het onderzoek concludeert dat er een goede basis ligt wat betreft het aantal horecabedrijven. Het huidige aanbod en de vraag zijn in balans en er is diversiteit in de bedrijfstypen. Gezien de beperkte groei van het aantal inwoners, is de marktruimte voor nieuwe en uitbreidende horecabedrijven beperkt.

Focus op concentratie en spreiding

De nieuwe concept-horecavisie stelt dat concentratie in de kernen en spreiding over het landelijk gebied essentieel zijn voor de verdere versterking van de horeca. Daarbij ligt de focus op recreatiegedreven horecaontwikkeling en beperking van ondergeschikte horeca in het buitengebied. Er liggen kansen voor nieuwe bedrijfstypen en het aantrekken van nieuwe of nog onvoldoende bediende doelgroepen.

Reacties

Wethouder Ted Kok benadrukt het belang van de horeca voor de gemeente: “We willen een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn waar onze inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen.” Gerbert Smit, voorzitter van de KHN afdeling Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, is blij dat de gemeente de sector serieus neemt.

De concept-horecavisie ligt vanaf 12 maart vier weken ter inzage, waarna het naar verwachting in juni aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd voor goedkeuring.